h1
s1
l1  

ZÁZEMÍ V MILÍČOVSKÉM LESE
Milíčovský les, který se nachází mezi Jižním Městem a dálnicí, je součástí menšího přírodního parku Botič-Milíčov. Celý les je součástí památky Milíčovský les a rybníky. V současné době představuje Milíčovský les zachovalý porost listnatého lesa s jen několika místy, kde byl vysázen smrk. Z dřevin převládá dub, lípa a habr. Les je domovem řady živočichů, ze savců zde žije lesní zvěř, také zde můžete spatřit ježka západního, rejska, veverku a norníka rudého. Místní rybníky jsou domovem vodních ptáků a významným útočištěm obojživelníků a plazů. Často je zde možné pozorovat ledňáčka lovícího malé rybyky.

LMK využívá, jako své zázemí, dřevěný srub, který se nachází nad Milíčovským rybníkem naproti dětskému hřišti. Takovéto zázemí představuje pro náš klub útočiště při velké nepřízni počasí, ale i pro každodenní odpočinek po obědě nebo činnosti, které vyžadují interiér. Srub je vytápěn kamny.  Voda určena k běžné hygieně je pravidelně dovážena. Na pozemku se nachází suché a kompostovací wc.

Blízko zázemí klubu jsou v ohradách k vidění pasoucí se koně, ale i prasata, slepice a další domácí zvířata. V nedalekém rybníku jsou pro děti velkou atrakcí divoké kachny, labutě a další vodní ptactvo. Přímo naproti srubu je dětské hřiště s dřevěnými herními prvky.

Náš lesní klub je dobře dostupný ze stanice metra Háje - cca 15 min. chůze sídlištěm do ulice K Milíčovu, dále pak lesem podél Milíčovského rybníka nahoru do lesa.

ZÁZEMÍ V CHUCHELSKÉM HÁJI
Chuchelský háj, ve kterém se klub nachází, leží na území Malé a Velké Chuchle. Příroda této části Prahy je nesmírně pestrá. Nalézají se zde rozlehlé lesy, romantické skály, unikátní stepní lokality, chráněná území a mimo jiné také lesní zoo koutek.
LMK využívá jako své zázemí dřevěný srub, který se nachází v lesním zoo koutku v blízkosti hájovny. Srub je vytápěn kamny, je zde zavedena elektřina a voda z vodovodního řádu. Součástí srubu je kuchyňka a toaleta.
Součástí zoo koutku je také dřevěné dětské hřiště. Ze zvířat je zde k vidění třeba jezevec lesní, rys ostrovid, rys karakal, mýval severní, psík mývalovitý, sova pálená, krkavec velký nebo káně lesní. Ve výbězích jsou k vidění srnci, daňci nebo mufloni, ale také ovce a kozy. Zoo koutek dále slouží i jako útočiště pro opuštěná mláďata a raněná zvířata. V blízkosti zoo koutku je vybudováno lesní divadlo.
Klub je dobře dostupný ze stanice metra Smíchovské nádraží - BUS 129, 172, 241, 243, 244 do zastávky na znamení Malá Chuchle (cca 6 min.), dále pak pod viaduktem směrem do ulice V Lázních a lesem po žluté turistické značce. Návštěvníci přijíždějící autem od obce Slivenec z ul. Granátová mohou dojet po lesní cestě až na rozcestí k areálu zdraví (pouze s naší povolenkou k vjezdu).

  r1
 
Webdesign © MEZI-STROMY - 2011 • Realizace P.Chovanec